Intruder

intruder

Termicky izolovaný systém pro okenně-dveřní zástavbu, dvoukomorový (okna) nebo tříkomorový (dveře). Kromě tradičních funkcí R, U, R/U existuje možnost navržení oken otevíraných a vyklápěných ven – v tomto případě je nutno pro tento typ oken použít speciální nůžková ramena. Systém je velmi populární na britských ostrovech. Hloubka zárubní, okenních a dveřních křídel činí 51 mm.

Využití:

  • trvalé výkladní skříně
  • okna otevíravě sklopná, otevíravá, sklopná
  • okna otevíraná a výklopná dovnitř