Superial

superial

Systém se zvýšenou schopností tepelné izolace. Díky tříkomorovým termickým vložkám, ústřednímu komorovému těsnění a speciálnímu zasklívacímu těsnění systém dosahuje hodnoty součinitele UR < 2.0 W/m2K (materiálová skupina 1.0 podle normy DIN 4108). Hloubka okenních rámů a profilů pro trvalou zástavbu činí 75 mm. Hloubka okenních křídel je 84 mm. Systém Superial je založen na doplňcích (rohovníky, spojky typu T) a zasklívacích lištách a kování z jiných termicky izolovaných systémů. Systém má velmi dobré akustické vlastnosti. Použít lze výplně o tloušťce 14-61 mm.

Využití:

  • okna a vnější výkladní skříně všeho druhu
  • okna otevíravě sklopná, otevíravá, sklopná, sklopně posuvná
  • dveře otevírané dovnitř, založené na modifikovaném okenním křídle