Mc-Wall

mc

Systém lehké krycí stěny. Krycí stěna MC-Wall sestává ze svislých sloupů a vodorovných paždíků vzájemně spojených pomocí čepů vyrobených z nerezové oceli. 2 až 3 spojky O 6 z nerezové oceli, připadající na jeden uzel, zaručují velmi vysokou nosnost spojení sloup-paždík, a to jak v rovině působení větru, tak pokud jde o zatížení tabulí skla. Neodporuje to možnosti použití tradičních vzpěr paždíků nebo jejich upevnění pouze pomocí šroubů zepředu. Paždíky jsou izolovány tepelnou vložkou, montovanou ve firmě Aliplast během výroby profilů. Vylučuje to možnost výskytu chyb, ke kterým dochází při montáži termické vložky na stavbě. Řešení paždíku integrovaného s termickou vložkou značně urychluje montáž fasádní stěny. Volba vložky závisí na tloušťce výplně v krycí stěně.

Lze použít výplně o tloušťce 24 až 31 mm pro paždíky s vlisovanou tepelnou vložkou a do 42 mm pro paždíky s oddělenou termickou vložkou. Na místě montáže stěny je do sloupů nastřelován umělohmotný izolační profil. Konstrukce sloupu je vždy tradiční, to znamená termická vložka; přítlačná a maskovací lišta jsou oddělenými prvky. Celá konstrukce krycí stěny může být zvenčí povrchově upravena různými dekorativními a maskujícími lištami se zaoblenými hranami, tzv. „soft line”, a tradičními lištami obdélníkového tvaru.