Visoglide HS a VG

Visoglide HS

visoglidePodsystém Visoglide je variantou systému posuvných dveří s možností použití zdvižně posuvného kování. Výška křídla je zvolena tak, aby se dovnitř vměstnal mechanismus čím dál populárnějšího zdvižně posuvného kování.

Využití:

  • zástavba teras, verand, zimních zahrad
  • patio

Visoglide VG

Systém termicky izolovaných posuvných dveří. Všechny profily systému jsou tříkomorové. Šířka zárubní činí 99 mm nebo 155 mm, šířka křídla pak 43 mm. Použití dvoukomorových a tříkomorových pojezdových kolejnic, po nichž se křídla pohybují, umožňuje otevřít značné prostranství. Umístění vozíků pod pohyblivými prvky eliminuje riziko svěšení dveří. Použít lze výplně od 4 do 29 mm. Existuje možnost kombinace dvou, tří, čtyř a šesti prvků na bázi dvoukolejnicových nebo trojkolejnicových zárubní.

Využití:

  • zástavba teras, verand, zimních zahrad
  • patio